Nyhet
12 sep 2017, 10:27 CET

Megastadsbor positiva till förpackningar som problemlösare inom hållbarhet

BillerudKorsnäs lanserar unik konsumentpanel inom packaging sustainability

Megastadsbor globalt är positiva tíll förpackningar som en problemlösare för en mer hållbar framtid, och begreppet “Packaging Sustainability” är såväl förstått som värdesatt. Dock råder skiljaktighet i förväntningar gällande stadsförvaltningars hantering av återvinning, nedskräpning, avfallshantering och stöd för hållbart beteende. Det framgår av BillerudKorsnäs nya konsumentpanel inom Packaging Sustainability.

Förpackningar är ett hett ämne och diskuteras idag allt oftare på toppnivå bland varumärkesägare, politiker, icke-statliga organisationer och framför allt bland konsumenter. För att bättre förstå konsumenters drivkraft och samla insikter gällande förpackningens roll i samhället, hur förpackningar kan möjliggöra bättre lösningar ur miljösynpunkt liksom de olika megastädernas förmåga att stödja konsumenterna i att agera hållbart med förpackningar, har vi initierat vår egen konsumentpanel i 16 megastäder* runt om i världen.

Med ett genomsnitt på 54,1 NPA** värderas Packaging Sustainability högt av vår panel som representerar megastäder runt om i världen. Dessa höga poäng indikerar att de flesta konsumenter har en positiv inställning till förpackningar som potentiella problemlösare.

 

Konsumenters förväntningar på städer uppfylls inte

I de asiatiska städerna, där de totala och personliga indexen var höga, visar det betydligt lägre City Index att konsumenters förväntningar på städer inte uppfylls. I Europa är trenden motsatt – City Index är högre än det personliga indexet, vilket antyder att konsumenterna känner att städerna sköter sig väl, men att det fortfarande finns mycket att göra på den individuella fronten och av varumärkesägare. Nordamerika hamnar jämnt på personlig- och stadsnivå, vilket innebär att amerikaner har en positiv personlig inställning gentemot Packaging Sustainability och sitt eget bidrag, samtidigt som städerna hanterar återvinning och förpackningsinformation på ett sätt som uppfyller medborgarnas krav.

Asiatiska konsumenter har mest positiv inställning

Den nedbrutna statistiken visar några skillnader runt om i världen. De flesta asiatiska megastäderna uppvisar höga positiva personliga indexresultat, vilket indikerar att de flesta konsumenter har en positiv inställning till förpackning som en potentiell problemlösare. I nedre delen av index återfinns främst europeiska megastäder. Invånare i Tokyo placerar sig lägst med 14,9 NPA**, och tror därmed inte att förbättrade förpackningar kan göra väsentlig skillnad för en mer hållbar framtid.

När vi interagerade med våra paneler globalt blev vi glada över intresset och förståelsen för Packaging Sustainability som de flesta hade. Det finns ett starkt momentum för varumärken och handeln att visa hur deras förpackningar ger hållbarhetsfördelar. Flera gånger om frågar konsumenterna efter lättare och lönsammare återvinning samt att förpackningar ytterligare ska minska matsvinn. Nu vet vi var vi ska öka vår förpackningsutveckling och att många parter bör göra det tillsammans med oss – varumärken, borgmästare och återvinningsföretag för att nämna några.
Jon Haag, Director Consumer Insights på BillerudKorsnäs.

 

Diskussion om Packaging Sustainability under hashtaggen: #packsus

Om BillerudKorsnäs Consumer Panel and Packaging Sustainability Index

Undersökningen genomfördes online i maj 2017 av Syno International / Cint på uppdrag av BillerudKorsnäs. Ett representativt urval av 3 300 personer baserat på kön och ålder (18-65 år) deltog från 16 städer: Berlin, Delhi, Jakarta, Kairo, Karachi, Lagos, London, Los Angeles, Manila, Mexico City, Mumbai, New York, Paris, Shanghai, Stockholm och Tokyo. BillerudKorsnäs Consumer Panel och Packaging Sustainability Index är en återkommande serie av undersökningar för att ytterligare undersöka medborgares syn på packaging sustainability globalt och lokalt.

* En megastad definieras av FN som ett storstadsområde med en total befolkning på mer än 10 miljoner människor. Vissa definitioner anger också en miniminivå för befolkningstäthet (minst 2000 personer / kvadratkilometer). Stockholm och Berlin kvalificerar sig inte som megastäder, men är intressanta som "early movers" inom hållbarhet.

** Indexet som används i BillerudKorsnäs Consumer Panel är NPA, Net Positive Attitude. NPA beräknas som andelen konsumenter som svarar på de två mest positiva alternativen av sex, minskat med andelen konsumenter med de två mest negativa alternativen. Med ett genomsnitt på 54,1 NPA värderas Packaging Sustainability högt av vår panel som representerar megastäder runt om i världen.

För mer information, vänligen kontakta:
Jon Haag, Director Consumer Insights BillerudKorsnäs,
070-207 25 57,
jon.haag@billerudkorsnas.com