Nyhet
4 dec 2023, 13:41 CET

Billerud utvecklar framtidens hållbara skogsmaskin

Den svenska skogsbranschen kraftsamlar tillsammans i ett unikt projekt för att kunna bedriva ett skonsammare skogsbruk. Billerud, Komatsu Forest och hela skogsnäringen utreder tillsammans möjligheten att utveckla en maskin, som med lågt marktryck ger mindre markpåverkan i skogen och bättre förarkomfort. Maskinen ska även ge ökad produktivitet och ett jämnare virkesflöde till industrin sett över året. Projektet har fått namnet Centipede.

Utvecklingsarbetet med skogsmaskinen Centipede befinner sig i en testfas där maskinen provkörs av samtliga åtta skogsbolag som deltar i projektet. Nyligen var det Billeruds tur att testa maskinen där John Samuelsson ansvarade för genomförandet av testkörningarna. John arbetar med verksamhetsutveckling på Billerud och sitter i referensgruppen för Centipede. Testförare var Kurt Zetterberg och Erik Engstrand, två av Billeruds entreprenörer som genomgått en utbildning för att få köra Centipede.

John Samuelsson, Billerud & Kurt Zetterberg, Centipede.

För att den tre veckor långa testperioden skulle maximeras kördes skotaren i skift på två skilda avverkningstrakter, i Tierp och Årsunda.
– Trakterna hade olika karaktär vilket var meningen så att vi fick testa Centipede på flera typer av markförhållanden. I Tierp var det lågmark med svag bärighet, där skulle virket köras ut från före detta åkermark och i Årsunda var det normal skogsmark av en mer genomsnittlig karaktär. Det resulterade i att vi kunde testa hur mångsidig maskinen var, säger John.

I Tierp skapade de stora regnmängderna tuffa förhållanden.
– Marken var redan mättad och med en vanlig maskin hade det inte gått att köra under dessa förutsättningar, säger John. Men med den här gick det att få ut virket, även om vi inte kunde köra fulla lass hela tiden.

Att utveckla en maskin som är skonsam för marken och inte orsakar körskador är ett av projektets huvudmål.
– Centipede går på gummiband och den har en fantastisk bärighet vilket skapar möjligheter till skotning större delar av året. Den är dessutom mindre väderkänslig jämfört med en traditionell skotare som går på hjul.

Andra mål för projektet är att utveckla en skogsmaskin som kan köras i högre hastighet, har låg bränsleförbrukning och en god förarmiljö.
– Förarna har återkopplat att de gillar att köra maskinen och att den är trevlig. Det är positivt att komma åt marker som man vanligtvis inte når. Den går även relativt snabbt jämfört med en vanlig maskin och har en vettig förarmiljö.

Vid årsskiftet ska alla fälttester vara genomförda och därefter ska projektet utvärderas av Komatsu och skogsbolagen. John Samuelsson bedömer att erfarenheterna av själva maskinen är goda. Troligtvis blir det en ekonomisk fråga som fäller avgörandet om Centipede kommer att serietillverkas eller inte.
– Maskinen måste kunna produceras på ett konkurrenskraftigt sätt. Men man ska inte glömma att det även finns ett värde för skogsindustrin och samhället att utveckla skogsmaskiner som har lägre miljöpåverkan och gynnar ett hållbart skogsbruk, säger John och fortsätter:
– Oavsett var det landar tycker jag att det är ett intressant initiativ och positivt att skogsbranschen driver ett gemensamt utvecklingsprojekt!

Mer information:
Om projektet Centipede
Nya skogsmaskinen Centipede på väg, april 2022
Billerud deltar i utvecklingen av skonsam skogsmaskin, februari 2019