Regulatorisk
Pressmeddelande
1 dec 2023, 9:00 CET

Ivar Vatne utsedd till VD för Billerud

Styrelsen för Billerud har utsett Ivar Vatne till VD och koncernchef. Ivar Vatne har varit tillförordnad VD och koncernchef sedan juli 2023 och tillträder den ordinarie rollen omedelbart.

– Styrelsen har haft en grundlig rekryteringsprocess och har utvärderat såväl interna som externa kandidater. Vi är mycket glada att Ivar tar sig an jobbet och det är ett styrkebesked för företaget att vi hittar den starkaste kandidaten i de egna leden. Ivar är en mycket uppskattad ledare och han har en djup förståelse för bolagets strategiska inriktning. Han har också visat att han förstår betydelsen av kontinuerliga förbättringar för att säkerställa konkurrenskraft och att han har kapacitet att driva dem, säger Jan Svensson, styrelseordförande i Billerud.

Ivar Vatne började som CFO i Billerud i maj 2019. I oktober 2022 utsågs Ivar till vice VD och sedan juli 2023 har han verkat som tillförordnad VD och koncernchef. Ivar har en bakgrund från ledande befattningar inom Arla, Fiskars och P&G.

– Jag är både glad och stolt att styrelsen ger mig förtroendet att få fortsätta i rollen som VD och koncernchef. Billerud är ett företag med oerhört stor potential och fantastiska medarbetare. Jag ser fram emot att få fortsätta arbetet med att frigöra den potentialen, säger Ivar Vatne, VD och koncernchef i Billerud.

För mer information, kontakta:
Jan Svensson, styrelseordförande, Billerud, 070-577 16 40
Ivar Vatne, VD och koncernchef, Billerud, 070-373 35 07


Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Billerud AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2023 kl 09.00 CEST.