Regulatorisk
Pressmeddelande
27 jan 2023, 8:50 CET

Lagstiftande delstatsförsamlingarna i Michigan har antagit lagstiftning som ger investeringsstöd till Billerud

Billerud utvärderar betydande investeringar för att transformera sitt bruk i Escanaba till en förstklassig kartongproduktionsanläggning och har ansökt om investeringsstöd från delstaten Michigan. 

Michigans representanthus och senat har nu antagit lagstiftning som godkänner ett anslag på upp till MUSD 200 i finansiering för att stödja Billeruds planer. Lagstiftningen måste godkännas av Michigans guvernör, vilket förväntas inträffa inom två veckor.

En förstudie om Billeruds planerade konvertering av Escanaba till kartongproduktion pågår och ska slutföras under det första halvåret 2023, varefter företagets styrelse kan fatta ett investeringsbeslut.

För mer information, vänligen kontakta:
Ivar Vatne, CFO, +46 553 335 07
Lena Schattauer, Director Investor Relations, +46 8 553 335 10


Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som BillerudKorsnäs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2022 klockan 8.50 CET.