Säkert medicinskt papper – den bästa skyddsbarriären

Skydda

Pålitlig steriliserings- och förseglingsprestanda

Bevara

Steril barriär med bibehållet punkterings- och rivstyrka genom hela leveranskedjan

Presentera

Säkerställer att produkten är pålitlig, och enkel att omedelbart öppna och använda

Den moderna vården ställer höga krav på dagens medicinska förpackningar. Behovet av säkrare, flexiblare och pålitligare förpackningar är en ständig utmaning. Men vi på Billerud antar gärna en utmaning och har därför utvecklat ett medicinskt papper som kombinerar styrka och välbalanserad porositet, och fungerar som ett hållbart skyddsmaterial för medicinsk utrustning och utgör en säker skyddsbarriär.

Billerud SteriKraft®

Starkt, säkert och med mikrobiell barriär är Billerud SteriKraft ett medicinskt papper som är anpassat för en mängd steriliseringsmetoder och som garanterar rena och sterila produkter fram till det ögonblick de tas i bruk. Förpackningen är steril i fem år och kan användas vid alla vanligt förekommande steriliseringsmetoder.

Billerud MediKraft®

Det medicinska pappret Billerud MediKraft och våra andra medicinska kraftpapper är rena, har en tillförlitlig steriliseringsförmåga och är lämpade för applikationer som inte kräver mikrobiella barriäregenskaper. Med excellent körbarhet, hög renhet och utmärkt tryckbarhet kan dessa papper bland annat användas som styckförpackningar till engångshandskar, till vissa förband och andra medicinartiklar.

Bevisad säkerhet med Seal Lab

BillerudKorsnäs SteriKrafts mikrobiella barriärer är utvecklade specifikt för användning i produktion av direktförslutna sterila förpackningar. Vi garanterar att varje enskild kund får det mest pålitliga och kompatibla materialet till sin produktion. Kärnan i vår verksamhet är våra 40 år av djupgående teknisk kunskap och den information som använts vid vårt Seal Lab i tester och analyser.

Vi står till tjänst och tillför mervärde

Vi arbetar hårt för att säkerställa att du alltid har tillgång till vårt material och för att ge support när det behövs. Vi kan alltid förse dig med den bästa leveransmodellen oavsett var du befinner dig i världen. Om du vill optimera en förpackningslösning, eller önskar teknisk rådgivning, erbjuder vi dig support på plats. Vårt globala nätverk ligger till grund till våra tjänster och är en enastående tillgång. Utnyttja den gärna till fullo.

Logistik och leverans

För att säkerställa leverans och en effektiv process svarar vårt hängivna supportteam på ditt samtal utan dröjsmål.

  • Orderbekräftelse
  • Avvikelserapportering
  • Punktlighet med full spårbarhet

Teknisk service

Vår tekniska expertis finns tillgänglig för att säkerställa att materialet vi levererar till dig fungerar så smidigt och effektivt som möjligt. Dra nytta av vår kunskap, labbservice och proaktiva teknikservice.

  • Proaktiv konsultation
  • Workshops och utbildning
  • Experthjälp på plats

Smarter Packaging Services

Vi kan hjälpa dig att skapa nya förpackningar för dina kunder eller förbättra deras nuvarande lösningar och på så sätt skapa hållbara och lönsamma affärsrelationer.

  • Förpackningsinnovation
  • Förpackningsoptimering
  • Utbildning & workshops

Kontakt

Kraftpapper - Medicinska förpackningar

Kontakta oss här