• Industri

QuickFill® Clean – andas naturligt

QuickFill Clean är den senaste innovationen inom cementindustrin och ger cementtillverkare som använder vävda polypropensäckar möjlighet att omedelbart öka vinsten genom att byta till en plastfri lösning som är renare ur miljö-, tillverknings- och transportsynpunkt.

Det är kämpigt att andas naturligt i en ständigt dammig arbetsmiljö.

Under arbetsprocesserna för fyllnad och distribution förlorar konventionella cementsäckar av vävd polypropenplast upp till fem procent av sitt cementpulver – ett svinn som påverkar både medarbetarna, miljön och lönsamheten.

Säcklösningen QuickFill Clean från BillerudKorsnäs är ett sundare och mer hälsosamt alternativ för både verksamheten och planeten.

Det tar tid att fylla cementsäckar. En hög volym innebär att varje sekund räknas. Genom överlägsen avluftning byter QuickFill Clean-säckar luft mot cementpulver på rekordtid vilket ger en märkbar ökning av produktiviteten.

QuickFill Clean-säckar är ett perfekt alternativ till säckar av vävd polypropenplast. Materialet kommer från hållbara källor och förebygger dessutom nedskräpning.

QuickFill Clean-säckar ser till att cementen stannar där den hör hemma – i säcken. Det läcker inget cementdamm under fyllnad och transport. Resultatet är en renare, sundare och mer hälsosam arbetsmiljö för både verksamheten och kunderna.

QuickFill Clean-säckar är täta och starka nog att uppnå nästan obefintligt svinn. Stark nyfiber och den senaste säckpapperstekniken garanterar minimalt cementspill.

Se även

Utmana ditt ekologiska avtryck

En stor del av vårt avfall är tyvärr inte komposterbart, och bör heller inte hanteras som sådant. Det tar i själva verket mycket längre tid än vi

Sack Solutions

Minimera avfallet, maximera lönsamheten. Läs mer.