• Konsument och Lyxvaror
 • Artikel

Stora möjligheter för hjälpsamma varumärken att vinna marknadsandelar

Varumärkesägare som tydligt hjälper konsumenter att agera mer hållbart efterfrågas starkt av de globala konsumenterna. BillerudKorsnäs konsumentpanel visar tydligt att hållbara förpackningar är ett effektivt verktyg för att vinna fördelar och öka på alla geografiska marknader.

Förpackningar är en tydlig kontaktpunkt med konsumenten, oavsett försäljningskanal, och är därför ett strategiskt verktyg som varumärken kan använda för att hjälpa människor att bli mer hållbara i sin vardag och i sina val.

Skapa hållbara fördelar för produkter, konsumenter och samhället

Packaging Sustainability kan bäst beskrivas som den roll förpackningar kan spela när det gäller att skapa hållbarhetsfördelar för produkter, konsumenter och samhället. På global nivå är konsensus att konsumenterna kommer att vara lojala mot varumärken som tar hållbarhet på allvar. 2017 inledde vi en process för att mäta och dela de globala konsumenternas åsikter genom BillerudKorsnäs konsumentpanel. Att vara ett hjälpsamt varumärke och leverera produkter i en förpackning som tydligt ger hållbara fördelar för människor och samhället rankades högst av alla faktorer i vår konsumentpanel 2017.

En helhetssyn på förpackningen och den roll den spelar i vårt samhälle öppnar nya möjligheter att öka packaging sustainability, som går utöver material och mängden förpackningar. Tiden för att driva packaging sustainability som en varumärkesdifferentiator är nu, och vi har data som bevisar att dessa varumärken kommer att belönas
Henrik Essén, Kommunikations- och hållbarhetsdirektör

Innovation som möter konsumenternas efterfrågan

Många varumärken världen över agerar redan på förpackningshållbarhet. Head & Shoulders flaska som är tillverkad av 25 procent återvunnen strandplast är ett exempel på att förpackningen gör skillnad. Arla Foods, ett av världens fyra största mejeriföretag, har en tydlig strategi att skilja sig från konkurrenterna med hjälp av sina förpackningar och miljöavtrycket från dem. Deras nya crème fraiche-förpackning i kartong i stället för plast gör att konsumenterna kan återvinna förpackningen och locket som papper med högre återvinningsnivå som en fördel. I Sverige har Arla nu totalt 80 procent förnybart förpackningsmaterial, ännu en fördel.

I stället för att använda plast, är den nya Crème Fraiche från Arla utformad som en papperskopp i kartong och kan återvinnas som pappersförpackning tillsammans med det nya tätningslocket. Fungerar i befintlig maskinpark.

Hjälpa konsumenten att bli en hjälte

Med ett globalt genomsnitt på 68 procent i vår konsumentpanel, ser konsumenter sig själva som den primära kraften att förändra framtiden när det gäller packaging sustainability. Hur konsumenterna uppfattar varumärkesägarnas roll skiljer sig mellan regionerna, där man i Europa har högsta förväntningar: 25,5 procent av konsumenterna förväntar sig att varumärkesägarna ska leda dem till förändring. Konsumenterna är redo och villiga att göra sin del och att ändra sitt beteende, men de behöver hjälp. Den viktigaste faktorn är varumärkesägare och det stöd, inspiration och innovation de kan bidra med för att underlätta för konsumenterna att göra rätt. Det finns en stor möjlighet för hjälpsamma varumärken att göra skillnad och vinna marknadsandelar.

De tre främsta varumärkesstärkande områdena

Konsumenter på alla marknader anger att förändrat beteende har störst inverkan på en hållbar livsstil, och därför behöver de stöd från varumärkesägare att prestera bättre. De tre främsta områdena där packaging sustainability kan stärka ditt varumärke och vinna konsumenternas hjärtan och plånböcker är 

 • minska matsvinnet
 • öka återvinningsnivåerna för förpackningar
 • minska plastskräpet i haven

Varumärkesförpackningar kan vara så mycket mer än bara logotyp, färger, texturer och former. Att göra förpackningen till en konceptuell del av varumärkets positionering kan verkligen lyfta konsumenternas upplevelse och visa att du och konsumenten är en del av  samma resa mot hållbar konsumtion.

Vill du veta mer?

Nedan hittar du länkar för vidare läsning om vad som driver utvecklingen inom packaging sustainability:

 • Packaging Sustainability för hjälpsamma varumärken
  BillerudKorsnäs rapport ”Packaging Sustainability for Helpful Brands – views on the role of brand owners in packaging sustainability” introducerar packaging sustainability som en möjlighet för varumärken att omvandla sina kunder till ambassadörer genom att möta deras behov och hjälpa dem att aktivt göra bättre väl. Läs och ladda ner rapporten här.
 • BillerudKorsnäs konsumentpanel 2017
  Rapporten ”BillerudKorsnäs Consumer Panel 2017 – views on Packaging Sustainability from around the globe” introducerar megastad-medborgarnas åsikter om packaging sustainability, den roll de själva kan spela samt städernas och varumärkesägarnas roller. Läs och ladda ner rapporten här.
 • Challenging conventional packaging BillerudKorsnäs rapport ”Challenging conventional packaging – trends that shape Future Business Perspectives” introducerar sex perspektiv på hållbar affärsutveckling baserat på de megatrender som formar vår närmaste framtid. Läs och ladda ner rapporten här.

Se även

Globala trender

Vi har identifierat ett antal trender som kommer att skapa affärsmöjligheter för förpackningsindustrin och möjliggöra fortsatt lönsam tillväxt.

Trender som formar framtidens affärsperspektiv

I BillerudKorsnäs trendrapport presenterar vi sex perspektiv på hur vi kan svara på de megatrender som påverkar världen.

Sustainable Packaging - Oatly Kundcase

Så här gick det till när ingenjörer från BoxLab hjälpte Oatly minska CO2-avtrycket från sina sekundärförpackningar.