Trender som formar framtidens affärsperspektiv

Utmana konventionella förpackningar – trender som formar framtidens affärsperspektiv: I BillerudKorsnäs trendrapport presenterar vi sex perspektiv på hur vi kan svara på de megatrender som påverkar världen i stort och kommer att ha störst betydelse för företag i framtiden.

Medan de globala megatrenderna fortsätter att forma vår värld påverkar de samtidigt sättet att göra affärer på, inte bara i förpackningsindustrin utan i alla branscher.

Sex framtida affärsperspektiv

  1. Problemlösning för megastäder
  2. Hjälp goda varumärken att lyckas
  3. Utveckla för en automatiserad värld
  4. Generera, dela och hitta värde i data
  5. Fånga det verkliga värdet
  6. Med användaren i fokus – på riktigt
Den här rapporten identifierar sex framtida affärsperspektiv med koppling till de megatrender som vi anser har en påverkan på världens utveckling. När du läser rapporten kommer du att upptäcka kopplingar till en eller flera megatrender inom respektive framtida affärsperspektiv och förstå att det är inte en enda kraft som driver förändring och utveckling i verksamheten.
Under det kommande året kommer vi att arbeta tillsammans med kunder, partner och andra intressenter för att identifiera förpackningsmöjligheter för BillerudKorsnäs och förpackningsindustrin i stort, för att se till att vi är redo för alla utmaningar som väntar. Genom att förena affärsområdesmål, trender, konsumentinsikter och F&U-initiativ fortsätter vi att utmana konventionella förpackningslösningar och forma förpackning

Se även

Globala trender

Vi har identifierat ett antal trender som kommer att skapa affärsmöjligheter för förpackningsindustrin och möjliggöra fortsatt lönsam tillväxt.

Stora möjligheter för hjälpsamma varumärken att vinna marknadsandelar

Varumärkesägare som tydligt hjälper konsumenter att agera mer hållbart efterfrågas starkt av de globala konsumenterna.