Hållbarhetsrapportering

Vår hållbarhetsredovisning

Vi på Billerud är stolta över hur långt vi kommit i vårt hållbarhetsarbete, men utgår samtidigt från att allt kan förbättras. Därför är vår hållbarhetsredovisning ett bra verktyg för att samtidigt kartlägga, utvärdera och driva på vårt hållbarhetsarbete. Genom att kartlägga vår framgång och identifiera områden för tillväxt, kan vi stärka vårt engagemang för hållbarhet och göra större skillnad.

Hållbarhetsredovisningen ingår i Billeruds Års- och hållbarhetsredovisning och är upprättad i enlighet med GRI Standards. GRI-index och kompletterande information är inkluderat i rapporten.

Vi är stolta över att ha hållbarhetsrapporten föremål för extern granskning, vilket säkerställer dess noggrannhet och tillförlitlighet.

Läs och ladda ner vår Års- och hållbarhetsredovisning 2022