Hållbarhetsrapportering

Vår hållbarhetsredovisning 2021

Vi på Billerud är stolta över hur långt vi kommit i vårt hållbarhetsarbete, men utgår samtidigt ifrån att allt har en potential att förbättras. Därför är vår hållbarhetsredovisning ett bra verktyg för att samtidigt kartlägga, utvärdera och driva på vårt hållbarhetsarbete. 

Hållbarhetsredovisningen ingår i Billeruds Års- och Hållbarhetsredovisning och är upprättad i enlighet med GRI Standards. GRI-index och kompletterande information finns i vårt separata GRI Appendix. Hållbarhetsredovisningen är externt granskad.

Läs och ladda ner vår Års- och Hållbarhetsredovisning 2021

GRI-Index 2021