Sack Lab-tjänster

Billerud Sack Lab utför en mängd avancerade tester, simuleringar och analyser för förbättrade säckfunktioner och design. Det ger oss möjlighet att både identifiera och åtgärda problem med existerande säckar och utveckla nya, innovativa lösningar. Här är några av våra tjänster:

Dammexponeringsanalyser

Vid paketering av pulverprodukter som exempelvis cement och kemikalier är målet att reducera skadlig och onödig dammexponering genom hela värdekedjan. I dammexponeringsanalyser mäts de dammnivåer på arbetsplatsen som orsakas under fyllning och hantering av de nuvarande säckarna. Både säckens design, papperstyp och perforering påverkar mängden damm som säcken släpper ifrån sig.

Säckdesign

Vår säckdesigntjänst säkerställer att du får den säcklösning som passar optimalt för din process och produkt. Vår säckdesigntjänst ger dig en optimerad säcklösning i fråga om funktion, konstruktion och kostnad genom analys av din nuvarande säck, identifikation av förbättringsområden samt förslag till lösning.

Styrkenivå

Genom att välja ett starkt papper och en passande säckdesign kan avsevärda besparingar göras genom minskad mängd papper per säck och minskat produktsvinn. Tjänsten inkluderar en mängd tester för att avgöra nuvarande säcks styrka, svaga punkter och potentiella kvalitetsproblem.

Ytbehandling och tryck

Ett sofistikerat tryck är ett starkt konkurrensverktyg för ditt varumärke. Tryckt design blir alltmer avancerad i takt med att varumärkesägare försöker skilja sig från mängden. Använd dig av vår konsultationsservice som inkluderar mätning av tryckkvalitet såväl som ytkarakteriseringstester, teknisk tryckbarhetsanalys och förslag till förbättringar.

Avluftningsfunktion

Med en högporös säckmodell får du en snabbare och renare fyllningsprocess. Avluftningskapaciteten innefattar pappersporositeten, avluftning av kombinerade papper och friliggande plastfilmer, såväl som avluftning av färdiga säckar.

Fuktbarriärsfunktion

Byggmaterial som cement, industrimineraler och många kemiska produkter är fuktkänsliga. Den här tjänsten säkerställer att säckarna har optimal fuktbarriär och att den tänkta lagringstiden kan uppnås, medan de behåller sin överlägsna avluftningsfunktion.

Fyllningsprestation

Din säck måste fungera väl i fråga om fyllningshastighet, styrka och minimerat produktläckage under fyllning. För att var säkra på att du får bästa möjliga resultat kan vi jämföra olika säckmodellers fyllningsprestation och pröva säckkonstruktionen innan en ny säck lanseras på marknaden.

Termisk analys

Den termiska analystjänsten ger en bättre förståelse för säckens prestationsförmåga samt potentiella förbättringar. Med denna avancerade teknik och en beröringsfri testmetod upptäcks svaga punkter och identifieras olika förbättringsområden.

Läs mer om våra material och lösningar

Vi arbetar hårt för att säkerställa att du har enkel och oavbruten tillgång till vårt säckpapper och för att ge dig support när det behövs. Vi kan alltid förse dig med den bästa leveransmodellen oavsett var du befinner dig i världen. Billeruds Sack Lab hjälper dig optimera din förpackningsproduktion. Om du behöver teknisk rådgivning kan du dra nytta av vår support. Vårt globala nätverk ligger till grund för våra tjänster och är en enastående tillgång. Utnyttja den gärna till fullo.

Logistik och leverans

För att säkerställa sömlös leverans och en effektiv process svarar vårt hängivna supportteam på ditt samtal utan dröjsmål.

  • Orderbekräftelse
  • Avvikelserapporter
  • Punktlighet med fullständig spårbarhet

Teknisk service

Vår tekniska expertis finns tillgänglig för att säkerställa att materialet vi levererar till dig fungerar så smidigt och effektivt som möjligt. Dra nytta av vår kunskap och expertis.

  • Proaktiv konsultation
  • Workshops och utbildning
  • Expertsupport

Smarter Packaging Services

Vi kan hjälpa dig att skapa nya förpackningar för dina kunder eller förbättra deras nuvarande lösningar och på så sätt skapa hållbara och lönsamma affärsrelationer.

  • Förpackningsinnovation
  • Förpackningsoptimering
  • Utbildning & workshops

inspiration

Industri

QuickFill® Clean – andas naturligt

QuickFill Clean är den senaste innovationen inom cementindustrin och ger cementtillverkare som använder vävda polypropensäckar möjlighet att...

Tvåbladig brun Billerud QuickFill® SE 80 + 80g för 50 kg cement

Holcim använde sig av tvåbladskonstruktion, 90 + 90 g/m2, för sina femtiokilons cementsäckar.