Certifikat och policyer

Under denna flik hittar du de dokument som utgör formella riktlinjer, krav, standarder och certifieringar som Billerud verksamhet svarar mot.

Certifikat och standarder >
Här hittar du certifieringar av våra produkter, produktionsenheter och inköp.

Policyer och riktlinjer >
Här hittar du policydokument, som vår verksamhetspolicy, uppförandekod m.m.